یه نكته از قسمت پنجم مونده كه باید بگم و اون اینكه: 
اضافه،حذف و تغییر برچسب خطوط تراز:
 برای اینكار روی نقشه خطوط تراز كلیك راست كرده و edit contur labels را انتخاب كرده،در اینصورت میتوان تغییراتی در برچسب ها ایجاد كرد. 
برای ایجاد یك برچسب كلید ctrl را گرفته و روی خط مورد نظر كلیك می نماییم. 
برای خروج از این حالت كلید Escرا میزنیم. 
بعد از ترسیم نقشه از منوی file گزینه save as جهت ذخیره كردن نقشه استفاده می نماییم. 
همچنین برای ذخیره خطوط تراز در یك فایل cad از منوی map زیرمنوی contour map گزینه export contours را انتخاب نموده و آدرس جهت ذخیره سازی با پسوند dfx را درج نموده تا فایل dfx حاوی خطوط تراز نقشه ،ذخیره شود. 

ساخت نقشه wireframe 
نقشه wireframe نمایش سه بعدی فایلهای شبكه ای هستند.این نقشه ها شكل هندسی بسته ای هستند و از ترسیم خطوط xوY كه تشكیل شبكه را می دهند ساخته شده اند. 
برای ساخت ابتدا باید در نوار object manager تیك كنار نقشه خطوط تراز را برداشته 

 
سپس از منوی map زیر منوی wireframe را انتخاب نموده یا روی شكل آن در سمت راست صفحه كلیلك كرده 
 
 
در پنجره open grid فایل book.GRD انتخاب و بر روی open كلیك نموده تا 
Wireframe رسم شود. 


برای ایجاد vector map یا نقشه شیب بندی منطقه از منوی map زیر منوی vector map را انتخاب نموده و روی new 1-grid vector map كلیك كنید تا نقشه ای مانن شكل زیر ایجاد شود 

در این نقشه جهت بردارها جهت شیب را نشان میدهند  
Image map 
بزای تهیه یك عكس هوایی از منطقه از منوی map زیر منوی image map را انتخاب نموده و در صفحه باز شده آدرس فایل grid مورد نظر را وارد كنید تا عكس ایجاد شود 
روی عكس كلیك راست كنید و properties ‌را انتخاب كنید و در صفحه جدید تیك interpolate pixels را فعال كنید تا كیفیت عكس بیشتر شود همچنین با فعال كردن show color scale یك خط مقیاس رنگی كنار عكس ایجاد میشود 
 
برای اینكه پستی و بلندی های منطقه را بیشتر احساس كنید نقشه شیب بندی (vector map) را روی عكس باز كنید .در تصویر زیر درك بهتری از شیب منطقه خواهید داشت.